Nazwa Czego dotyczy?
Reklama leku: Zmiany planowane przez resort zdrowia w zakresie reklamy leków refundowanych

Reklama leków refundowanych

Refundacja: Prawo do żądania zaprzestania przetwarzania przez NFZ danych pacjenta

Żądanie zaprzestania przetwarzania przez NFZ danych osobowych świadczeniobiorcy bądź odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Refundacja: Darowizny leków dla szpitali

O lekach z darowizn decyduje szpital

Apteka: Obowiązek pracy w godzinach nocnych i święta

Dostęp do aptek ogólnodostępnych w godzinach nocnych i w święta

Apteka: Planowane przez resort zdrowia zmiany w zakresie zakazu reklamy aptek

Zakaz reklamy aptek ogólnodostępnych

Refundacja: Strategia polityki lekowej

Podział środków finansowych na refundację leków i ich wysokość

Apteka: Uprawnienia inspekcji farmaceutycznej do nadzoru nad przestrzeganiem przez apteki harmonogramu dyżurów

Uprawnienia inspekcji farmaceutycznej w zakresie nadzoru nad wypełnianiem przez apteki obowiazku pracy w godzinach nocnych i swięta

Rejestracja leków: Serializacja – co warto wiedzieć?

Sposób postępowania przed URPL w związku z nowym obowiązkiem nałożonym na podmioty odpowiedzialne w zakresie serializacji

Apteka: Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki

Zasady cofania zezwoleń w przypadku posiadania więcej niż 4 aptek lub naruszenia ograniczenia 1% po wejściu w życie Ada.

Rejestracja leków: Rozpoczęcie procedury wzajemnego uznania lub zdecentralizowanej w roku 2018

Termin przyjmowania zgłoszeń do rozpoczęcia procedury MRP/DCP z Rzeczpospolitą Polską jako krajem referencyjnym (RMS) w 2018 roku