Nazwa Czego dotyczy?
Reklama leku: Zmiany planowane przez resort zdrowia w zakresie reklamy leków refundowanych

Reklama leków refundowanych

Refundacja: Darowizny leków dla szpitali

O lekach z darowizn decyduje szpital

Rejestracja leków: Serializacja – co warto wiedzieć?

Sposób postępowania przed URPL w związku z nowym obowiązkiem nałożonym na podmioty odpowiedzialne w zakresie serializacji

Rejestracja leków: Rozpoczęcie procedury wzajemnego uznania lub zdecentralizowanej w roku 2018

Termin przyjmowania zgłoszeń do rozpoczęcia procedury MRP/DCP z Rzeczpospolitą Polską jako krajem referencyjnym (RMS) w 2018 roku

Rejestracja leków: Sunset clause

Klauzula Sunset Clause

Apteka: Klauzula sumienia farmaceuty a obowiązek wydania leku

Kiedy farmaceuta może odmówić wydania leku w aptece?

Leki: Klasyfikacja leków, które mogą być dopuszczone do obrotu w obrocie pozaaptecznym

Przerwanie prac nad zmianą rozporządzenia wskazującego na kryteria klasyfikacji leków, które mogą być dopuszczone do obrotu w obrocie pozaaptecznym

Badania kliniczne: Protal UE i bazy danych UE

Prace nad rozpoczęciem funkcjonowania portal UE i bazy danych UE w zakresie badań klinicznych

Rejestry medyczne: Zmiany w zasadach ich funkcjonowania

Zmiany w tworzeniu I prowadzeniu rejestrow medycznych

Rejestracja leków: Serializacja część 2

Nowe pytania i odpowiedzi Komisji Europejskiej dotyczce obowiązku serializacji