Nazwa Czego dotyczy?
Apteka: Obowiązek pracy w godzinach nocnych i święta

Dostęp do aptek ogólnodostępnych w godzinach nocnych i w święta

Apteka: Planowane przez resort zdrowia zmiany w zakresie zakazu reklamy aptek

Zakaz reklamy aptek ogólnodostępnych

Apteka: Uprawnienia inspekcji farmaceutycznej do nadzoru nad przestrzeganiem przez apteki harmonogramu dyżurów

Uprawnienia inspekcji farmaceutycznej w zakresie nadzoru nad wypełnianiem przez apteki obowiazku pracy w godzinach nocnych i swięta

Apteka: Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki

Zasady cofania zezwoleń w przypadku posiadania więcej niż 4 aptek lub naruszenia ograniczenia 1% po wejściu w życie Ada.

Apteka: Klauzula sumienia farmaceuty a obowiązek wydania leku

Kiedy farmaceuta może odmówić wydania leku w aptece?

Apteka: Sukcesywne wprowadzanie elektronicznej recepty

Sukcesywne wprowadzanie elektronicznej recepty

Leki: Klasyfikacja leków, które mogą być dopuszczone do obrotu w obrocie pozaaptecznym

Przerwanie prac nad zmianą rozporządzenia wskazującego na kryteria klasyfikacji leków, które mogą być dopuszczone do obrotu w obrocie pozaaptecznym

Apteka: Zakres kompetencji technika farmaceutycznego

Możliwość wydawania przez techników farmaceutycznych leków zawierających w swoim składzie substancje bardzo silnie działające.

Apteka: Realizacja recept elektronicznych

Realizacja recept elektronicznych

Apteka: Terminy realizacji recept lekarskich

Terminy realizacji recept lekarskich