Nazwa Czego dotyczy?
Prawo podatkowe: Prace legislacyjne nad zmianą podatku VAT dla produktów podobnych do wyrobów medycznych

Możliwość obniżenia stawki VAT dla produktów podobnych do wyrobów medycznych

Prawo podatkowe: Zwolnienie z PIT diet i innych należności za czas podróży służbowej zwróconych pracownikowi

Zwolnienie z PIT diet i innych należności za czas podróży służbowej zwróconych pracownikowi – katalog wydatków wymienionych w rozporządzeniach MPiPS z 19 grudnia 2002 r. dot. podróży służbowych

Prawo podatkowe: Zasady opodatkowania PIT sprzedaży akcji nabytych w wyniku realizacji instrumentów pochodnych w ramach planu akcyjnego

Zasady opodatkowania PIT sprzedaży akcji nabytych w wyniku realizacji instrumentów pochodnych w ramach planu akcyjnego

Prawo podatkowe: Ryzyko wykorzystania samochodów w innym celu niż działalność gospodarcza a VAT

Ryzyko wykorzystania samochodów w innym celu niż działalność gospodarcza a VAT

Prawo podatkowe: Zakres prawa do odliczenia VAT od wydatków dotyczących samochodów

Zakres prawa do odliczenia VAT od wydatków dotyczących samochodów, wykorzystywanych do celów służbowych i wynajmu na rzecz pracowników

Prawo podatkowe: Nagrody i premie dla pracowników jako koszt uzyskania przychodu na gruncie CIT

Nagrody i premie dla pracowników jako koszt uzyskania przychodu na gruncie CIT

Prawo podatkowe: Skutki podatkowe w VAT nabywania przez pracownika w imieniu spółki paliwa

Skutki podatkowe w VAT nabywania przez pracownika w imieniu spółki paliwa wykorzystywanego częściowo do celów służbowych, a częściowo do celów prywatnych

Prawo podatkowe: Wykorzystywanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych

Prawo podatkowe: Skutki podatkowe w VAT nieodpłatnych przekazań towarów i świadczenia usług

Skutki podatkowe w VAT nieodpłatnych przekazań towarów i świadczenia usług, wykorzystywanych do wykonania kompleksowej usługi marketingowej i promocyjnej na rzecz kontrahenta, osobom do których reklama jest kierowana

Prawo podatkowe: Nieodpłatne świadczenie na rzecz członków rodzin pracowników a VAT

Nieodpłatne świadczenie na rzecz członków rodzin pracowników i byłych pracowników a podatek od towarów i usług