Nazwa Czego dotyczy?
Refundacja: Prawo do żądania zaprzestania przetwarzania przez NFZ danych pacjenta

Żądanie zaprzestania przetwarzania przez NFZ danych osobowych świadczeniobiorcy bądź odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Refundacja: Darowizny leków dla szpitali

O lekach z darowizn decyduje szpital

Refundacja: Strategia polityki lekowej

Podział środków finansowych na refundację leków i ich wysokość

Refundacja: Wykonanie całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń – lipiec 2017 r.

Koszty poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – lipiec 2017 r. na refundację

Refundacja: Środki finansowe przeznaczone na całkowity budżet na refundację w 2017 r.

Zmiana planu finansowego NFZ na rok 2017 w zakresie środków finansowych przeznczonych na całkowity budżet na refundację

Refundacja: Podział kwoty środków finansowych stanowiący wzrost całkowitego budżetu na refundację

Planowany podział kwoty srodków finansowych w roku 2018 stanowiący wzrost całkowitego budżetu na refundację

Refundacja: Finansowanie leczenia w ostatniej fazie choroby nowotworowej

Finansowanie leczenia w ostatniej fazie choroby nowotworowej

Wyroby medyczne: Limity na wyroby medyczne na zlecenie w nowej procedurze refundacyjnej

Kształtowanie się limitów finansowania dla sprzętu stomijnego po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących refundacji wyrobów medycznych

Rejestry medyczne: Zmiany w zasadach ich funkcjonowania

Zmiany w tworzeniu I prowadzeniu rejestrow medycznych

Refundacja: Dodatkowe sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy zwanym RDTL

Poprawki do tzw. projektu ustawy o ratunkowym dostępie do technologii lekowych