Nazwa Czego dotyczy?
Reklama leku: Zmiany planowane przez resort zdrowia w zakresie reklamy leków refundowanych

Reklama leków refundowanych

Reklama leku: Reklama internetowa leków na receptę

Reklama internetowa produktów leczniczych RX

Reklama leków, spulementów diety, wyrobów medycznych: Planowane przez resort zdrowia zmiany

Planowane przez resort zdrowia zmiany w zakresie reklamy

Reklama leków: Planowane zmiany

Planowane zmiany do prawa farmaceutycznego związane z reklamą leków oraz obrotem próbkami

Reklama leku: Premiowanie farmaceutów za prowadzenie akcji edukacyjnych

Programy punktowe dla farmaceutów

Reklama leku: Artykuł prasowy a reklama leku

Reklama produktu leczniczego w artykule prasowym

Reklama leku: Konieczność zgodności z ChPL

Wymagania dotyczące reklamy produktów leczniczych

Środki spożywcze: Wymogi w zakresie reklamy suplementu diety

Reklama suplementu diety

Środki spożywcze: Reklama żywności

Reklama FSMP

Reklama leku: Odpowiedzialność dystrybutora filmu za naruszenie przepisów dotyczących reklamy leków

Reklama produktów leczniczych w filmie