Nazwa Czego dotyczy?
Ryzyka karne: Wprowadzenie do obrotu środków farmaceutycznych lub innych substancji szkodliwych dla zdrowia

Wprowadzenie do obrotu środków farmaceutycznych lub innych substancji szkodliwych dla zdrowia

Ryzyka karne: Reklama produktów leczniczych

Reklama produktów leczniczych

Ryzyka karne: Wprowadzenie do obrotu na gruncie przepisów karnych ustawy Prawo farmaceutyczne

Wprowadzenie do obrotu na gruncie przepisów karnych ustawy Prawo farmaceutyczne

Ryzyka karne: Definicja osoby pełniącej funkcję publiczną

Definicja osoby pełniącej funkcję publiczną

Ryzyka karne: Przekazanie korzyści majątkowej poprzez podmiot trzeci

Przekazanie korzyści majątkowej poprzez podmiot trzeci (pośrednika)

Ryzyka karne: Drobne upominki dla lekarzy jako wyraz wdzięczności

Drobne upominki dla lekarzy jako wyraz wdzięczności

Ryzyka karne: Związek korzyści majątkowej z pełnioną funkcją

Związek korzyści majątkowej z pełnioną funkcją

Ryzyka karne: Darowizna jako łapówka

Darowizna jako łapówka

Ryzyka karne: Definicja osoby pełniącej funkcję publiczną (Uchwała 7 Sędziów SN)

Definicja osoby pełniącej funkcję publiczną