Nazwa Czego dotyczy?
Wyroby medyczne: Limity na wyroby medyczne na zlecenie w nowej procedurze refundacyjnej

Kształtowanie się limitów finansowania dla sprzętu stomijnego po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących refundacji wyrobów medycznych

Wyroby medyczne: Zmiany w przepisach dotyczące wyrobów medycznych na zlecenie

Zmiany w przepisach dotyczące wyrobów medycznych na zlecenie

Prawo podatkowe: Prace legislacyjne nad zmianą podatku VAT dla produktów podobnych do wyrobów medycznych

Możliwość obniżenia stawki VAT dla produktów podobnych do wyrobów medycznych

Wyroby medyczne: Nowe zasady refundacji wyrobów medycznych

Nowe zasady refundacji wyrobów medycznych

Zamówienia publiczne: Ograniczenie konkurencji w opisie przedmiotu zamówienia

Zasady konkurencji w przypadku różnych rozwiązań technicznych

Wyroby medyczne: Dokumentacja dotycząca zgłoszenia wyrobu medycznego

Możliwość uzupełnienia braków w dokumentacji dotyczącej zgłoszenia wyrobu medycznego

Zamówienia publiczne: Sposób konstruowania SIWZ

Ograniczenie konkurencji przez wprowadzenie postanoiweń SIWZ proferujących określonego wykonawcę

Zamówienia publiczne: Zasady łączenia przedmiotu zamówienia

Łączenie w ramach jednego przedmiotu zamówienia produktów, których podaż jest ograniczona z produktami, które są powszechnie dostępne

Reklama leków, spulementów diety, wyrobów medycznych: Planowane przez resort zdrowia zmiany

Planowane przez resort zdrowia zmiany w zakresie reklamy

Zamówienia publiczne: Jakościowe kryteria oceny ofert

Kryterium oceny ofert odnoszących się do ilości publikacji naukowych oceniających jakość zamawianego sprzętu