Polityka Prywatności

Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. („Dentons”) szanuje poufność danych osobowych swoich użytkowników.

Niniejszy dokument („Polityka”) zawiera opis polityki prywatności stosowanej przez firmę Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. w odniesieniu do strony internetowej pod adresem: dentonslifesciencespoland.com („Serwis”). Dentons może wprowadzać zmiany do niniejszej polityki prywatności. Data ostatniej aktualizacji będzie znajdować się w nagłówku tej strony, dlatego użytkownicy proszeni są o jej regularne sprawdzanie. W związku z nadchodzącym wprowadzeniem przepisów RODO (maj 2018 r.), niniejsza polityka prywatności Dentons ulegnie wówczas zmianie. Poprzez korzystanie z Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszą Politykę prywatności. Fakt dalszego korzystania z Serwisu po opublikowaniu zmian do Polityki w zakresie ochrony prywatności będzie traktowany jako akceptacja zmian przez użytkownika.

  1. Dane osobowe zebrane przez Stronę internetową będą wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem i w granicach prawa polskiego, a w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń właściwych organów państwa.
  2. Zbierane informacje. W różnych punktach Strony internetowej Dentons może prosić użytkowników o przekazanie informacji umożliwiających ich identyfikację oraz o inne dane i zbierać te informacje. W zależności od informacji i/lub usług, o jakie wnioskuje, użytkownik może zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz o inne dane. Oprócz informacji, które użytkownik podaje świadomie, Dentons zbiera również informacje na temat nazw domen oraz adresów IP osób odwiedzających stronę wraz z danymi statystycznymi na temat sposobu jej użytkowania (np. rodzaj przeglądarki internetowej i system operacyjny) oraz historią przeglądania. Dane te są wykorzystywane w celu usprawnienia działalności Dentons, promowania usług oferowanych przez firmę oraz w celu administrowania Stroną internetową. Dentons może łączyć te informacje z informacjami umożliwiającymi identyfikację oraz z pozostałymi informacjami, jakie zbiera.
  3. Sposób wykorzystywania informacji użytkownika przez Dentons. Dentons może wykorzystywać dane dotyczące użytkownika (i) w celu przetwarzania zapytań i udzielania na nie odpowiedzi; (ii) w celach, dla jakich użytkownik przekazał te informacje; (iii) w celu poprawy jakości treści Strony internetowej i jej użyteczności, (iv) w celu przesyłania informacji marketingowych, alertów i zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Dentons. Wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego i zarejestrowanie konta w Serwisie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, alertów i zaproszeń od Dentons.
  4. Sposoby zbierania informacji. Poza wyżej opisanymi metodami, zarówno my, jak i nasi dostawcy usług, zbieramy informacje przy użyciu plików typu „cookies” lub podobnych technologii cyfrowej personalizacji danych. Metody te pozwalają nam na zbieranie różnego typu informacji, między innymi o tym, jakie strony są przez Państwa odwiedzane, które z artykułów w naszym biuletynie wybrali Państwo klikając na nie, jak również innych informacji. Zarówno my sami, jak i nasi dostawcy usług, wykorzystujemy te informacje do monitorowania i udoskonalania naszego Serwisu oraz wyświetlania naszych materiałów reklamowych o Firmie Dentons na innych, odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych. Więcej szczegółów na temat sposobu, w jaki korzystamy z plików typu ‘cookies’ znajdą Państwo w naszej polityce używania plików ‘cookies’ dostępnej pod adresem: http://www.dentons.com/pl/use-of-cookies. Instrukcje dotyczące blokowania lub usuwania plików ‘cookies’ dostępne są na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/.
  5. Dzielenie się informacjami zanonimizowanymi i wykorzystywanie tych informacji. Informacje, które zostały zanonimizowane (tj. pozbawione wszelkich elementów umożliwiających identyfikację użytkownika), mogą być wykorzystywane przez Dentons w dowolnych celach i mogą być przekazywane osobom trzecim bez ograniczeń.
  6. Ochrona informacji. Dentons podejmuje starania w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianami. W celu ochrony serwerów firmy Dentons zastosowano uzasadnione fizyczne i elektroniczne środki bezpieczeństwa.
  7. Rezygnacja. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać dalszych wiadomości, powinien wysłać taką informację na adres: info@dentonslifesciencespoland.com.
  8. Dane kontaktowe. W przypadku pytań, wątpliwości lub sugestii związanych z niniejszą polityką prywatności, prosimy o kontakt drogą pocztową pod następujący adres: Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Polska.