Regulamin

Niniejszy dokument („Regulamin”) zawiera warunki korzystania ze strony internetowej, dostępnej pod adresem: http://www.dentonslifesciencespoland.com/. W związku z nadchodzącym wprowadzeniem przepisów RODO (maj 2018 r.), niniejszy regulamin ulegnie wówczas zmianie.

 1. Definicje:
  1. Usługodawca – Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 5252197565
  2. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę, objętych Regulaminem. Użytkownikiem Serwisu nie mogą zostać osoby, rejestrujące się za pomocą
   1. kont bezpłatnych i domen publicznych (np. gmail.com, wp.pl, onet.pl itp.)
   2. kont firm zewnętrznych świadczących usługi doradztwa farmaceutycznego, prawnego i księgowego oraz firm audytorskich.
  3. Usługa – usługa dostępu do treści zgromadzonych w Serwisie, świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie.
  4. Serwis – strona internetowa umieszczona jest pod adresem URL: http://www.dentonslifesciencespoland.com/
 2. W celu skorzystania z Usługi należy zarejestrować się w serwisie, korzystając z:
  1. zakładki „Zaloguj się” znajdującej się w Menu Głównym Serwisu. Po przejściu do zakładki należy wcisnąć guzik „Nie masz jeszcze konta? Załóż je w 15 sekund!”, który przenosi do Formularza Rejestracyjnego;
  2. zakładki „Rejestracja” znajdującej się w stopce strony głównej Serwisu. Wejście w zakładkę przenosi do strony Formularza Rejestracyjnego.

  Następnie należy wypełnić Formularz Rejestracyjny podając swoje dane. Dane oznaczone znakiem „*” są obowiązkowe i bez ich wypełnienia założenie konta Użytkownika będzie niemożliwe. Zakończenie wypełniania Formularza Rejestracyjnego następuje w chwili wciśnięcia guzika „Załóż konto”, znajdującego po lewej stronie na końcu Formularza Rejestracyjnego. Po wciśnięciu guzika zostanie wysłana z Serwisu automatyczna wiadomość z informacją o rozpoczęciu weryfikacji konta. Dane umieszczone w procesie rejestracji trafiają do administratora Usługodawcy, gdzie są weryfikowane pod kątem ich zgodności z Regulaminem Serwisu (patrz definicje pkt. 1 b)). Maksymalny czas procesu weryfikacji to 24 godziny w dni robocze. W przypadku pozytywnej weryfikacji nowy Użytkownik otrzymuje mail z informacją od Serwisu oraz link, który należy wcisnąć w celu potwierdzenia adresu mailowego. Po przejściu do przesłanego linku Użytkownik otrzyma kolejną wiadomość z potwierdzeniem rejestracji konta Użytkownika. W przypadku negatywnej weryfikacji, zostanie wysłany mailz informacją, o powodzie dla którego konto nie może zostać utworzone wraz z prośbą o utworzenie konta zgodnego z Regulaminem Serwisu.

 3. Wypełniając Formularz Rejestracyjny i zakładając konto Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Usługodawcę. Wyrażanie zgody następuje przez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Rejestracyjnym.
 4. Usługa polega między innymi na wysyłaniu informacji marketingowych, alertów i zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Dentons. Zarejestrowanie konta w Serwisie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich otrzymywanie. Po zarejestrowaniu konta w Serwisie, i przez cały czas funkcjonowania tego konta, Użytkownik nie będzie mógł zrezygnować z otrzymywania takich informacji.
 5. Usługa świadczona jest bezpłatnie. W ramach Serwisu Usługodawca może oferować świadczenie innych usług, w tym płatnych na warunkach opisanych w odrębnych regulaminach dostępnych w Serwisie.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu:
  1. połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML);
  3. oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, flash.
 7. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 8. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika treści zamieszczonych w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających uzasadnione interesy Usługodawcy. Usługodawca w przypadku stwierdzenia niedozwolonego korzystania może zlikwidować konto takiego Użytkownika.
 9. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
 10. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną przewidzianą w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm. – dalej: „Prawo autorskie”). Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 11. Wszelkie dostępne w Serwisie informacje, niezależnie od sposobu ich prezentacji mają charakter wyłącznie informacyjny i są przygotowywane z dołożeniem starań, aby były poprawne merytorycznie i aktualne. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, czy możliwość zastosowania się do zawartych w nich danych, wskazówek, porad, itp., ani za skutki ich zastosowania. W szczególności Usługa nie jest świadczeniem pomocy prawnej w rozumieniu Ustawy o radcach prawnych lub Ustawy o adwokaturze.
 12. Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników są zawarte w informacji pn. „Polityka Prywatności”.
 13. Zalogowany Użytkownik może modyfikować  swoje dane w dowolnym momencie, poprzez zakładkę „Moje konto”, widoczną w menu głównym, w nagłówku Serwisu. Zakładka widoczna jest tylko dla zalogowanych Użytkowników.
 14. Dentons zbiera informacje przy użyciu plików typu ‘cookies’, ‘ lub podobnych technologii cyfrowej personalizacji danych. Metody te pozwalają na zbieranie różnego typu informacji, między innymi o tym, jakie strony są przez Państwa odwiedzane, które z artykułów w naszym biuletynie wybrali Państwo klikając na nie, jak również innych informacji. Zarówno my sami, jak i nasi dostawcy usług, wykorzystujemy te informacje do monitorowania i udoskonalania naszej witryny internetowej oraz wyświetlania naszych materiałów reklamowych o Firmie Dentons na innych, odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych. Więcej szczegółów na temat sposobu, w jaki korzystamy z plików typu ‘cookies’ znajdą Państwo w naszej polityce używania plików ‘cookies’ dostępnej pod adresem: https://www.dentons.com/pl/use-of-cookies. Instrukcje dotyczące blokowania lub usuwania plików ‘cookies’ dostępne są na stronie:http://wszystkoociasteczkach.pl/.
 15. W przypadku pytań, wątpliwości lub sugestii związanych z niniejszym Regulaminem, prosimy o kontakt emailowy pod adresem: info@dentonslifesciencespoland.com lub drogą pocztową pod adresem: Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Polska.