Nazwa Czego dotyczy?
Apteka: Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki

Zasady cofania zezwoleń w przypadku posiadania więcej niż 4 aptek lub naruszenia ograniczenia 1% po wejściu w życie Ada.