Nazwa Czego dotyczy?
Refundacja: Strategia polityki lekowej

Podział środków finansowych na refundację leków i ich wysokość

Refundacja: Wykonanie całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń – lipiec 2017 r.

Koszty poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – lipiec 2017 r. na refundację

Refundacja: Środki finansowe przeznaczone na całkowity budżet na refundację w 2017 r.

Zmiana planu finansowego NFZ na rok 2017 w zakresie środków finansowych przeznczonych na całkowity budżet na refundację

Refundacja: Podział kwoty środków finansowych stanowiący wzrost całkowitego budżetu na refundację

Planowany podział kwoty srodków finansowych w roku 2018 stanowiący wzrost całkowitego budżetu na refundację