Nazwa Czego dotyczy?
Prawo podatkowe: Umowa cash-poolingu a obowiązek przygotowywania dokumentacji cen transferowych

Umowa cash-poolingu a obowiązek przygotowywania dokumentacji cen transferowych

Prawo podatkowe: Przesłanki uznania umowy typu cash-pooling za pożyczkę w rozumieniu przepisów ustawy o CIT

Przesłanki uznania umowy typu cash-pooling za pożyczkę w rozumieniu przepisów ustawy o CIT