Nazwa Czego dotyczy?
Refundacja: Kryteria refundacyjne i konieczność ich spełnienia

Konieczność spełnienia wszystkich kryteriów ustawowych do objęcia refundacją

Refundacja: Podwyższenie ceny urzędowej

Podwyższenie urzędowej ceny zbytu do limitu finansowania