Nazwa Czego dotyczy?
Apteka: Obowiązek pracy w godzinach nocnych i święta

Dostęp do aptek ogólnodostępnych w godzinach nocnych i w święta

Apteka: Uprawnienia inspekcji farmaceutycznej do nadzoru nad przestrzeganiem przez apteki harmonogramu dyżurów

Uprawnienia inspekcji farmaceutycznej w zakresie nadzoru nad wypełnianiem przez apteki obowiazku pracy w godzinach nocnych i swięta

Apteka: Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki

Zasady cofania zezwoleń w przypadku posiadania więcej niż 4 aptek lub naruszenia ograniczenia 1% po wejściu w życie Ada.

Apteka: Opinia izby aptekarskiej w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki, cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki

Opinia izby aptekarskiej w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na aptekę