Nazwa Czego dotyczy?
Refundacja: Darowizny leków dla szpitali

O lekach z darowizn decyduje szpital

Ryzyka karne: Darowizna jako łapówka

Darowizna jako łapówka