Nazwa Czego dotyczy?
Refundacja: Nieuzgodnienie treści programu lekowego

Odmowa refundacji wskutek nieuzgodnienia treści programu lekowego.