Nazwa Czego dotyczy?
Wyroby medyczne: Nowe zasady refundacji wyrobów medycznych

Nowe zasady refundacji wyrobów medycznych

Refundacja: Zmiana decyzji refundacyjnej

Zmiana decyzji refundacyjnej w trybie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego

Refundacja: Ustalanie grup limitowych

Ustalenie grupy limitowej