Nazwa Czego dotyczy?
Prawo podatkowe: Skutki podatkowe w VAT nabywania przez pracownika w imieniu spółki paliwa

Skutki podatkowe w VAT nabywania przez pracownika w imieniu spółki paliwa wykorzystywanego częściowo do celów służbowych, a częściowo do celów prywatnych

Prawo podatkowe: Skutki podatkowe w VAT nieodpłatnego wydania towarów przez zleceniobiorcę

Skutki podatkowe w VAT nieodpłatnego wydania towarów przez zleceniobiorcę, realizowanego w ramach świadczenia usługi marketingowej na rzecz spółki