Nazwa Czego dotyczy?
Apteka: Zbycie leków w przypadku wygaśnięcia zezwolenia

Możliwość zbycia leków znajdujących się w aptece w przypadku wygaśnięcia zezwolenia.

Hurtownia: Prowadzenie przez ten sam podmiot gospodarczy hurtowni farmaceutycznej i podmiotu leczniczego

Zmiany dla podmiotów prowadzących hurtownie farmaceutyczną i jednocześnie prowadzących działalność leczniczą

ZSMOPL: Planowane zmiany w zasadach funkcjonowania systemu

Obowiązek sprawozdawania danych za pomocą Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

Hurtownia i apteka: Przejście zezwolenia wydanego prezd dniem 1 stycznia 2001 r.

Przejście zezwolenia w związku z przejęciem spółki

Hurtownia: Zmiana decyzji ostatecznej w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie hurtowni

Zmiana zezwolenia na prowadzenie hutrowni