Nazwa Czego dotyczy?
Refundacja: Dodatkowe sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy zwanym RDTL

Poprawki do tzw. projektu ustawy o ratunkowym dostępie do technologii lekowych

Refundacja: Import docelowy

Odmowa refundacji leku sprowadzonego w drodze importu