Nazwa Czego dotyczy?
Refundacja: Status prawny Komisji Ekonomicznej

Status prawny Komisji Ekonomicznej

Refundacja: Zasady ustalania ceny urzędowej

Możliwość modyfikowania zaproponowanej ceny w postępowaniu o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Refundacja: Kształtowanie limitów finansowania

Możliwość ustalenia limitu finansowania na etapie negocjacji z Komisją Ekonomiczną

Refundacja: Ustalanie grup limitowych

Ustalenie grupy limitowej