Nazwa Czego dotyczy?
Refundacja: Kryteria refundacyjne i konieczność ich spełnienia

Konieczność spełnienia wszystkich kryteriów ustawowych do objęcia refundacją