Nazwa Czego dotyczy?
Kontraktowanie świadczeń: Zasady kontraktowania świadczeń na podstawie wyroku Sądu Najwyższego

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Kontraktowanie świadczeń: Negocjacje w konkursie ofert

Negocjacje w konkursie ofert

Kontraktowanie świadczeń: Równe traktowanie przystępujących do konkursu

Równe traktowanie przystępujących do konkursu

Kontraktowanie świadczeń: Dostęp do dokumentacji postępowania konkursowego

Dostęp do dokumentacji postępowania konkursowego