Nazwa Czego dotyczy?
Prawo podatkowe: Zasady opodatkowania PIT sprzedaży akcji nabytych w wyniku realizacji instrumentów pochodnych w ramach planu akcyjnego

Zasady opodatkowania PIT sprzedaży akcji nabytych w wyniku realizacji instrumentów pochodnych w ramach planu akcyjnego

Prawo podatkowe: Nagrody i premie dla pracowników jako koszt uzyskania przychodu na gruncie CIT

Nagrody i premie dla pracowników jako koszt uzyskania przychodu na gruncie CIT