Nazwa Czego dotyczy?
Refundacja: Finansowanie leczenia w ostatniej fazie choroby nowotworowej

Finansowanie leczenia w ostatniej fazie choroby nowotworowej

Refundacja: Kryteria refundacyjne i konieczność ich spełnienia

Konieczność spełnienia wszystkich kryteriów ustawowych do objęcia refundacją