Nazwa Czego dotyczy?
Prawo podatkowe: Skutki podatkowe w VAT nieodpłatnych przekazań towarów i świadczenia usług

Skutki podatkowe w VAT nieodpłatnych przekazań towarów i świadczenia usług, wykorzystywanych do wykonania kompleksowej usługi marketingowej i promocyjnej na rzecz kontrahenta, osobom do których reklama jest kierowana

Prawo podatkowe: Skutki podatkowe w VAT nieodpłatnego wydania towarów przez zleceniobiorcę

Skutki podatkowe w VAT nieodpłatnego wydania towarów przez zleceniobiorcę, realizowanego w ramach świadczenia usługi marketingowej na rzecz spółki

Prawo podatkowe: Dokonane na rzecz lekarzy pokrycie kosztów opłaty rejestracyjnej za udział w konferencji

Dokonane na rzecz lekarzy pokrycie kosztów opłaty rejestracyjnej za udział w konferencji, w sytuacji gdy wykonują oni dzieło na rzecz pokrywającego koszty

Prawo podatkowe: Uczestnictwo w bezpłatnych konferencjach szkoleniowo-naukowych a skutki podatkowe w PIT dla uczestników

Uczestnictwo w bezpłatnych konferencjach szkoleniowo-naukowych a skutki podatkowe w PIT dla uczestników