Nazwa Czego dotyczy?
Rejestracja leków: Leki biopodobne

Ocena Europejskiej Agencji Leków o lekach biopodobnych

Zamówienia publiczne: Podział zamówienia na części a względy medyczne

Względy medyczne przy ustalaniu opisu przedmiotu zamówienia

Zamówienia publiczne: Podział zamówienia na części

Opis przedmiotu zamówienia właściwy tylko dla jednego leku

Zamówienia publiczne: Opis zamówienia ze wskazaniem nazwy handlowej leku

Ograniczenie konkurencji w opisie przedmiotu zamówienia