Nazwa Czego dotyczy?
Zamówienia publiczne: Podział zamówienia na części a względy medyczne

Względy medyczne przy ustalaniu opisu przedmiotu zamówienia

Zamówienia publiczne: Podział zamówienia na części

Opis przedmiotu zamówienia właściwy tylko dla jednego leku