Nazwa Czego dotyczy?
Refundacja: Planowane zmiany w zakresie chorób rzadkich

Nowe rozwiązania dla osób z chorobami rzadkimi

Rejestracja leków: Oznaczenie leku jako leku sierocego

Wskazówki dla sponsorów dla procedury oznaczania leków jako leków sierocych