Nazwa Czego dotyczy?
Refundacja: Kształtowanie limitów finansowania

Możliwość ustalenia limitu finansowania na etapie negocjacji z Komisją Ekonomiczną

Refundacja: Podwyższenie ceny urzędowej

Podwyższenie urzędowej ceny zbytu do limitu finansowania

Refundacja: Obwieszczenie refundacyjne

Zaskarżalność obwieszczenia refundacyjnego i elementów nie będących częscią decyzji refundacyjnej