Nazwa Czego dotyczy?
Refundacja: Środki finansowe przeznaczone na całkowity budżet na refundację w 2017 r.

Zmiana planu finansowego NFZ na rok 2017 w zakresie środków finansowych przeznczonych na całkowity budżet na refundację

Refundacja: Podział kwoty środków finansowych stanowiący wzrost całkowitego budżetu na refundację

Planowany podział kwoty srodków finansowych w roku 2018 stanowiący wzrost całkowitego budżetu na refundację

Wyroby medyczne: Limity na wyroby medyczne na zlecenie w nowej procedurze refundacyjnej

Kształtowanie się limitów finansowania dla sprzętu stomijnego po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących refundacji wyrobów medycznych

Rejestry medyczne: Zmiany w zasadach ich funkcjonowania

Zmiany w tworzeniu I prowadzeniu rejestrow medycznych

Badanie kliniczne: Rekomendacje Zespołu w zakresie oceny etycznej wniosku

System oceny etycznej wniosku o pozwolenie na badanie kliniczne

Badania kliniczne: Rekomendacje Zespołu w zakresie udziału pacjentów przy ocenie wniosku

Udział organizacji pacjentów w ocenie wniosku o pozwolenie na badanie kliniczne

Badania kliniczne: Rekomendacje Zespołu w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone uczestnikom badania klinicznego

Badania kliniczne: Rekomendacje Zespołu w zakresie odszkodowań i ubezpieczenia

Odszkodowanie i ubezpieczenie w badaniach klinicznych 

Badania kliniczne: Rekomendacje Zespołu w zakresie badań niekomercyjnych

Ułatwienia dla badań klinicznych niekomercyjnych

Badania kliniczne: Dodatkowe rekomendacje Zespołu

Dodatkowe kwestie omówione w ramach prac Zespołu do spraw opracowania rozwiązań legislacyjnych w zakresie badań klinicznych produktów leczniczych