Nazwa Czego dotyczy?
Rejestracja leków: Nazwy handlowe dla leków

Weryfikacja nazw produktów leczniczych w postęowaniach o dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych oraz zmian nazw zarejestrowanych produktów leczniczych w kontekście prawnej ochrony przedmiotów własności przemysłowej