Nazwa Czego dotyczy?
Refundacja: Prawo do żądania zaprzestania przetwarzania przez NFZ danych pacjenta

Żądanie zaprzestania przetwarzania przez NFZ danych osobowych świadczeniobiorcy bądź odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Refundacja: Wykonanie całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń – lipiec 2017 r.

Koszty poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – lipiec 2017 r. na refundację

Refundacja: Środki finansowe przeznaczone na całkowity budżet na refundację w 2017 r.

Zmiana planu finansowego NFZ na rok 2017 w zakresie środków finansowych przeznczonych na całkowity budżet na refundację

Refundacja: Podział kwoty środków finansowych stanowiący wzrost całkowitego budżetu na refundację

Planowany podział kwoty srodków finansowych w roku 2018 stanowiący wzrost całkowitego budżetu na refundację

Kontraktowanie świadczeń: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017

Refundacja: Zasady finansowania surowców farmaceutycznych

Sprzedaż jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w aptekach

Refundacja: Sprawozdawanie świadczeń w zakresie chemioterapia i programy lekowe

Zasady sprawozdawania świadczeń w zakresie chemioterapia i programy lekowe 

Apteka: Kontrola recept wystawionych lub zrealizowanych po zgodnie pacjenta

Kontrola recept wystawionych lub zrealizowanych po zgodnie pacjenta

Kontraktowanie świadczeń: Dostęp do dokumentacji postępowania konkursowego

Dostęp do dokumentacji postępowania konkursowego