Nazwa Czego dotyczy?
Hurtownia: Prowadzenie przez ten sam podmiot gospodarczy hurtowni farmaceutycznej i podmiotu leczniczego

Zmiany dla podmiotów prowadzących hurtownie farmaceutyczną i jednocześnie prowadzących działalność leczniczą

ZSMOPL: Planowane zmiany w zasadach funkcjonowania systemu

Obowiązek sprawozdawania danych za pomocą Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

Import równoległy: posiadanie przez podmiot odpowiedzialny interesu prawnego w postępowaniu o wydanie zezwolenia na import równoległy

Podmiot odpowiedzialny jako strona w postępowaniu o wydanie zezwolenia na import równoległy

Leki: Przywóz leków z zagranicy przez pacjenta

Przywóz leków z zagranicy

Hurtownia i apteka: Przejście zezwolenia wydanego prezd dniem 1 stycznia 2001 r.

Przejście zezwolenia w związku z przejęciem spółki

Hurtownia: Zmiana decyzji ostatecznej w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie hurtowni

Zmiana zezwolenia na prowadzenie hutrowni