Nazwa Czego dotyczy?
Ryzyka karne: Wprowadzenie do obrotu środków farmaceutycznych lub innych substancji szkodliwych dla zdrowia

Wprowadzenie do obrotu środków farmaceutycznych lub innych substancji szkodliwych dla zdrowia

Ryzyka karne: Reklama produktów leczniczych

Reklama produktów leczniczych

Ryzyka karne: Wprowadzenie do obrotu na gruncie przepisów karnych ustawy Prawo farmaceutyczne

Wprowadzenie do obrotu na gruncie przepisów karnych ustawy Prawo farmaceutyczne