Nazwa Czego dotyczy?
Badania kliniczne: Rekomendacje Zespołu w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone uczestnikom badania klinicznego

Badania kliniczne: Rekomendacje Zespołu w zakresie odszkodowań i ubezpieczenia

Odszkodowanie i ubezpieczenie w badaniach klinicznych