Nazwa Czego dotyczy?
Zamówienia publiczne: Ulotki lub karty katalogowe jako treść oferty

Status folderów i ulotek załączanych do oferty

Zamówienia publiczne: Sposób interpretowania SIWZ

Postępowanie dowodowe dotyczące niezgodność treści oferty z SIWZ

Zamówienia publiczne: Poprawianie treści oferty niezgodnej z SIWZ

Poprawienie treści oferty niezgodnej z SIWZ