Nazwa Czego dotyczy?
Reklama leku: Zmiany planowane przez resort zdrowia w zakresie reklamy leków refundowanych

Reklama leków refundowanych

Rejestracja leków: Stosowanie poza zarejestrowanymi wskazaniami

Zastosowanie leków poza zarejestrowanymi wskazaniami