Nazwa Czego dotyczy?
Zamówienia publiczne: Podział zamówienia na części a względy medyczne

Względy medyczne przy ustalaniu opisu przedmiotu zamówienia

Zamówienia publiczne: Podział zamówienia na części

Opis przedmiotu zamówienia właściwy tylko dla jednego leku

Zamówienia publiczne: Możliwe ograniczenia konkurencji w opisie przedmiotu zamówienia

Zakup analizatorów laboratoryjnych – wymaganie funkcjonalności automatycznego podawania

Zamówienia publiczne: Ograniczenie konkurencji w opisie przedmiotu zamówienia

Zasady konkurencji w przypadku różnych rozwiązań technicznych

Zamówienia publiczne: Sposób konstruowania SIWZ

Ograniczenie konkurencji przez wprowadzenie postanoiweń SIWZ proferujących określonego wykonawcę

Zamówienia publiczne: Zasady łączenia przedmiotu zamówienia

Łączenie w ramach jednego przedmiotu zamówienia produktów, których podaż jest ograniczona z produktami, które są powszechnie dostępne

Zamówienia publiczne: Opis zamówienia ze wskazaniem nazwy handlowej leku

Ograniczenie konkurencji w opisie przedmiotu zamówienia

Zamówienia publiczne: Sposób interpretowania SIWZ

Postępowanie dowodowe dotyczące niezgodność treści oferty z SIWZ

Zamówienia publiczne: Poprawianie treści oferty niezgodnej z SIWZ

Poprawienie treści oferty niezgodnej z SIWZ

Zamówienia publiczne: Podział zamówienia na częsci a zakres wskazań leczniczych

Wprowadzenie o opisu przedmiotu zamówienia wymogu uzasadnionego obiektywnymi potrzebami pacjnetów