Nazwa Czego dotyczy?
Badania kliniczne: Rekomendacje Zespołu w zakresie udziału pacjentów przy ocenie wniosku

Udział organizacji pacjentów w ocenie wniosku o pozwolenie na badanie kliniczne