Nazwa Czego dotyczy?
Ryzyka karne: Definicja osoby pełniącej funkcję publiczną

Definicja osoby pełniącej funkcję publiczną

Ryzyka karne: Definicja osoby pełniącej funkcję publiczną (Uchwała 7 Sędziów SN)

Definicja osoby pełniącej funkcję publiczną