Nazwa Czego dotyczy?
Refundacja: Darowizny leków dla szpitali

O lekach z darowizn decyduje szpital

Hurtownia: Prowadzenie przez ten sam podmiot gospodarczy hurtowni farmaceutycznej i podmiotu leczniczego

Zmiany dla podmiotów prowadzących hurtownie farmaceutyczną i jednocześnie prowadzących działalność leczniczą