Nazwa Czego dotyczy?
ZSMOPL: Planowane zmiany w zasadach funkcjonowania systemu

Obowiązek sprawozdawania danych za pomocą Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

Import równoległy: posiadanie przez podmiot odpowiedzialny interesu prawnego w postępowaniu o wydanie zezwolenia na import równoległy

Podmiot odpowiedzialny jako strona w postępowaniu o wydanie zezwolenia na import równoległy