Nazwa Czego dotyczy?
Prawo podatkowe: Zwolnienie z PIT diet i innych należności za czas podróży służbowej zwróconych pracownikowi

Zwolnienie z PIT diet i innych należności za czas podróży służbowej zwróconych pracownikowi – katalog wydatków wymienionych w rozporządzeniach MPiPS z 19 grudnia 2002 r. dot. podróży służbowych

Prawo podatkowe: Wykorzystywanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych

Prawo podatkowe: Finansowanie noclegu pracownikowi niebędącemu formalnie w podróży służbowej

Finansowanie noclegu pracownikowi (przedstawicielowi handlowemu) niebędącemu formalnie w podróży służbowej

Prawo podatkowe: Przesłanki powstania przychodu w PIT dla pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń

Przesłanki powstania przychodu w PIT dla pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń