Nazwa Czego dotyczy?
Refundacja: Podwyższenie ceny urzędowej

Podwyższenie urzędowej ceny zbytu do limitu finansowania