Nazwa Czego dotyczy?
Zamówienia publiczne: Zasady łączenia przedmiotu zamówienia

Łączenie w ramach jednego przedmiotu zamówienia produktów, których podaż jest ograniczona z produktami, które są powszechnie dostępne