Nazwa Czego dotyczy?
Refundacja: Finansowanie leczenia w ostatniej fazie choroby nowotworowej

Finansowanie leczenia w ostatniej fazie choroby nowotworowej

Refundacja: Status prawny Komisji Ekonomicznej

Status prawny Komisji Ekonomicznej

Refundacja: Kryteria refundacyjne i konieczność ich spełnienia

Konieczność spełnienia wszystkich kryteriów ustawowych do objęcia refundacją

Refundacja: Zasady ustalania ceny urzędowej

Możliwość modyfikowania zaproponowanej ceny w postępowaniu o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Refundacja: Nieuzgodnienie treści programu lekowego

Odmowa refundacji wskutek nieuzgodnienia treści programu lekowego.

Refundacja: Kształtowanie limitów finansowania

Możliwość ustalenia limitu finansowania na etapie negocjacji z Komisją Ekonomiczną

Refundacja: Podwyższenie ceny urzędowej

Podwyższenie urzędowej ceny zbytu do limitu finansowania

Refundacja: Zmiana decyzji refundacyjnej

Zmiana decyzji refundacyjnej w trybie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego

Refundacja: Prawa strony postępowania refundacyjnego

Wgląd do akt postępowania refundacyjnego

Refundacja: Ustalanie grup limitowych

Ustalenie grupy limitowej