Nazwa Czego dotyczy?
Prawo podatkowe: Przesłanki uznania umowy typu cash-pooling za pożyczkę w rozumieniu przepisów ustawy o CIT

Przesłanki uznania umowy typu cash-pooling za pożyczkę w rozumieniu przepisów ustawy o CIT