Nazwa Czego dotyczy?
Rejestracja leków: Rozpoczęcie procedury wzajemnego uznania lub zdecentralizowanej w roku 2018

Termin przyjmowania zgłoszeń do rozpoczęcia procedury MRP/DCP z Rzeczpospolitą Polską jako krajem referencyjnym (RMS) w 2018 roku

Rejestracja leków: Potencjalne poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego

Odmowa uznania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu ze względu na potencjalne poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego w procedurze wzajemnego uznania lub procedurze zdecentralizowanej